№ 1688 від 30.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Файли: 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) такі зміни:
1) у статті 6:
пункт 19 викласти в такій редакції:
«19) військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення»;
доповнити підпунктом 20 такого змісту:
«20) особи, які у складі добровольчих формувань територіальної оборони, що були створені державними чи громадськими організаціями, або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування та самоорганізації були включенні до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України чи Національної гвардії України.
Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України»;
2) у частині другій статті 7:
в пункті 1 слова «виконання інших обов’язків військової служби» замінити словами «при виконанні інших обов’язків військової служби»;
доповнити пунктами 10-12 такого змісту:
«10) військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час залучення та безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах та у період її проведення.
11) особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у складі добровольчих формувань територіальної оборони, що були створені державними чи громадськими організаціями, або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування та самоорганізації були включенні до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України чи Національної гвардії України.
12) осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.
Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в пунктах 10-12 цієї статті, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України».
3) статтю 9 доповнити пунктом 13 такого змісту:
«13) працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в забезпеченні проведення антитерористичної операції в районах та в період її проведення у порядку, встановленому законодавством.
Порядок надання статусу учасника війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України».
4) пункт 1 статті 10 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
«сім’ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції в районах та в період її проведення;
сім’ї осіб, які у складі добровольчих формувань територіальної оборони, що були створені державними чи громадськими організаціями, або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування та самоорганізації були включенні до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України чи Національної гвардії України;
сім’ї працівників підприємств, установ чи організацій, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час залучення та участі в антитерористичній операції у період її проведення.
Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність цього Закону особам, зазначеним в абзацах п’ятому та шостому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.