№ 2938 від 21.05.2015

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо індексації мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму)

Файли: 

проект

вноситься

народними депутатами України

 

А.О.Вадатурським

О.О.Жолобецьким

С.В.Хланем

А.А.Гордєєвим

О.Ю.Третьяковим

Л.П.Козаченком

 

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(щодо індексації мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. У пункті 26 Розділу VI Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) слова і цифри «Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111);» виключити.

ІI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Голова Верховної Ради

              України