№ 2937 від 21.05.2015

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо індексації мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму)

Файли: 

проект

вноситься

народними депутатами України

 

А.О.Вадатурським

О.О.Жолобецьким

С.В.Хланем

А.А.Гордєєвим

О.Ю.Третьяковим

Л.П.Козаченком

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

(щодо індексації мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму)Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37) такі зміни:

1) статтю 7 викласти у такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень.

Установити, що з 1 червня 2015 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць підлягає індексації в порядку і в строки, передбачені Законом України «Про індексацію грошових доходів населення»;

2) статтю 7 викласти у такій редакції:

«Стаття 8. Установити у 2015 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,29 гривні.

Установити, що з 1 червня 2015 року мінімальна заробітна плата підлягає індексації в порядку і в строки, передбачені Законом України «Про індексацію грошових доходів населення»;

3) в пункті 9 Прикінцевих положень:

а) абзац другий виключити;

б) в абзаці третьому слова і цифри «Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111 із наступними змінами)» виключити.

ІI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради

              України