№ 2069 від 09.02.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо права людей з інвалідністю на безплатний проїзд в приміському транспорті

Файли: 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо права людей з інвалідністю на безплатний проїзд в приміському транспорті

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 38-1 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; з наступними змінами та доповненнями) доповнити частиною другою такого змісту:
«Інваліди I групи, інваліди ІІ групи по зору і з ураженням опорно-рухового апарату, діти-інваліди та особи, які супроводжують зазначені категорії осіб (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда), мають право на безплатний проїзд усіма видами приміського транспорту».

2. Пункт 11 розділу ІІІ Прикінцеві положення Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (Голос України від 31.12.2014 № 254) викласти у такій редакції:
«11. Установити, що норми цього Закону в частині вилучення пільгового проїзду окремих категорій громадян набувають чинності з 1 червня 2015 року».

ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 червня 2015 року.