№ 8358 від 16.05.2018

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміну "особа з інвалідністю" та похідних від нього"

Мета: приведення чинного законодавства у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї.